ข้าวกะเพราไก่ลีน (M) |

ไซส์ M, ไม่มีผักนึ่ง (Cal 300)

(Cal 300, Pro 30, Carb 34, Fat 4.5)