ฟูซิลลี่แซลมอนผัดพริกแห้ง (M) |

ไซส์ M, ไม่มีผักนึ่ง (Cal 320)

(Cal 320, Pro 20, Carb 34, Fat 11)