JP |

ข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นลีน (Cal 370, Pro 41, Carb 30, Fat 8.3)

คัดหมูที่ไม่มีมัน หมักให้นุ่ม ปรุงให้ได้รสชาติอาหารญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น (Cal 370) ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ