ข้าวหมูตำลึงลีน |

(335 Cal, Pro 39, Carb 42, Fat 9.1)