Lean Together A |

เซ็ทลีนด้วยกัน A "Fusion" ข้าว 5 เมนู + น้ำ ZeroCal 4 ขวด

เซ็ทลีนด้วยกัน A "Fusion" ข้าว 5 เมนู น้ำ ZeroCal 4 ขวด ลีนคุ้มๆ

1. ฟูซิลลี่แซลมอนผัดพริกแห้งลีน
2. ไก่ย่างกระเทียมพริกไทยลีน
3. สปาเก็ตตี้ซอสไก่ลีน
4. ข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นลีน
5. ข้าวขาหมูโค้กซีโร่ลีน
6. น้ำ ZeroCal x 4 ขวด