ข้าวไก่กระเทียมพริกไทยลีน (M) |

ไซส์ M, ไม่มีผักนึ่ง (Cal 320)

(Cal 320, Pro 26, Carb 41, Fat 5)