ข้าวซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งลีน (M) |

ไซส์ M, ไม่มีผักนึ่ง (Cal 300)

(Cal 300, Pro 22, Carb 32, Fat 8)