เบอริโต้โบว์หมูลีน |

(Cal 415)

(Cal 415, Pro 30, Carb 40, Fat 12)