เบอร์เกอร์อกไก่ลีน |

(Cal 310)

(Cal 310, Pro 35, Carb 28, Fat 14)